thu mua xe tải cũ giá cao chúng tôi sẽ định giá cho các công ty và cái nhân những chiếc xe tải các hãng như

dòng xe tải cũ Hyundai như: 1.5 tấn proter 150, xe tải 2,5 tấn Hd65 N250, N250SL, Hd72, Hyundai 75s, Hyundai Hd99, xe tải HD99, Xe Tải Hd120, Xe Tải HD120SL

Tin tức khác